قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شوشتر

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

الیگودرز, ازنا

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

3 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت