قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

18 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردارهمراه باشام رایگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
مانیتوردارهمراه باشام رایگان

15 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب وی ای پی مانیتوردار

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی 25نفره
پیک صبا تلفن تماس06143267077

2 صندلی خالی

980,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

22 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7
پیک صبا تلفن تماس06143267077

11 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت