قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به تهران

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب وی ای پی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
وی ای پی

13 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی 25نفره
پیک صبا تلفن تماس06143267077

2 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس ولوبی 7
پیک صبا تلفن تماس06143267077

0 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب وی ای پی مانیتوردار

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
وی ای پی مانیتوردار

11 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی
پیک صبا تلفن تماس06143267077

2 صندلی خالی

980,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت