قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

9 صندلی خالی

980,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردارهمراه باشارژراختصاصی

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

4 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی
پیک صبا تلفن تماس06143267077

3 صندلی خالی

980,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

14 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
پیک صبا تلفن تماس06143267077

0 صندلی خالی

980,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت