قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

12 صندلی خالی

980,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب وی ای پی مانیتورداروشارژراختصاصی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
وی ای پی مانیتورداروشارژراختصاصی

10 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی 25نفره
پیک صبا تلفن تماس06143267077

3 صندلی خالی

1,180,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

20 صندلی خالی

980,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب وی ای پی مانیتورداروشارژراختصاصی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/06 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
وی ای پی مانیتورداروشارژراختصاصی

11 صندلی خالی

980,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت