قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال مسجدسلیمان

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت

9 صندلی خالی

1,200,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردارهمراه باشارژراختصاصی وشام

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

8 صندلی خالی

1,200,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی ای پی
پیک صبا تلفن تماس06143267077

5 صندلی خالی

1,200,000 ریال

      تاریخ حرکت