قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

18 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردارهمراه باشارژراختصاصی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

10 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی 25نفره
پیک صبا تلفن تماس06143267077

6 صندلی خالی

1,180,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

21 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب مانیتوردار

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتوردار
پیک صبا تلفن تماس06143269592

6 صندلی خالی

1,180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت