قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

13 صندلی خالی

700,000 ریال

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا(مارال) 30نفره
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

21 صندلی خالی

620,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی 25نفره
پیک صباتعاونی 17 تلفن تماس06143267077

5 صندلی خالی

790,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر ویژه

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس 29نفره
ازمسیرایذه

5 صندلی خالی

620,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت