قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

فولادشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا(مارال) 30نفره
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

14 صندلی خالی

745,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

فولادشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی 25نفره
پیک صبا تلفن تماس 06143269592

0 صندلی خالی

950,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

فولادشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
پیک صبا تلفن تماس06143267077

4 صندلی خالی

745,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر ویژه

شهرهای بین راهی

فولادشهر

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس 30نفره

9 صندلی خالی

740,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت