قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر ویژه ازمسیرایذه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس 30نفره
ازمسیرایذه

14 صندلی خالی

620,000 ریال

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا(مارال) 30نفره
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

20 صندلی خالی

620,000 ریال

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

19 صندلی خالی

620,000 ریال

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا(مارال) 30نفره
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

20 صندلی خالی

620,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر ویژه ازمسیرایذه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس 29نفره
ازمسیرایذه

12 صندلی خالی

620,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت