قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی 25نفره
پیک صبا تلفن تماس06143267077

0 صندلی خالی

950,000 ریال

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال29نفره
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

18 صندلی خالی

745,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی
پیک صبا تلفن تماس06143267077

13 صندلی خالی

745,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر ویژه ازمسیرایذه تماس06143262394-09168532900

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس 30نفره

13 صندلی خالی

740,000 ریال

ترابر بی تا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> شاهین شهر .

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/08/02 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا(مارال) 30نفره
ترابربی تا تعاونی15تلفن تماس:43262350-061

24 صندلی خالی

745,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت