قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

خرم اباد

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
وی ای پی مانیتور دار

1 صندلی خالی

650,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

خرم اباد

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
وی ای پی مانیتوردار

3 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت