قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

9 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

16 صندلی خالی

750,000 ریال

پیک صبا مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی 25نفره
پیک صبا تلفن تماس06143267077

2 صندلی خالی

900,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

19 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

11 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت