قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بروجرد و تخفیف در ترمینال مسجدسلیمان

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت

9 صندلی خالی

850,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

5 صندلی خالی

950,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت

9 صندلی خالی

850,000 ریال

      تاریخ حرکت