قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال مسجدسلیمان

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

16 صندلی خالی

450,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
مانیتوردارهمراه باشام رایگان

12 صندلی خالی

750,000 ریال

عدل مسجد سلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس VIP
خرید اینترنتی بلیط از سایت www.adl7mis.comبستن کمربند ایمنی الزامیست

16 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیما مسجدسلیمان

پایانه ولیعصر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

بروجرد

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
مانیتوردارهمراه باشام رایگان

8 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت