قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره
محل سوار شدن جایگاه 25و26

0 صندلی خالی

985,000 ریال

رويال سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه 35-36 - -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

تهران آزادي

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانيا مارال جديد مانيتوردار، تخت شو رويال کلاس با اينترنت و شارژر اختصاصي و پذيرايي ويژه
تلفن رزرو 28-07137311026

0 صندلی خالی

985,000 ریال

رويال سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه 35-36 -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

تهران آزادي

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:30

اتوکار: درسا جديد مانيتوردار ، تخت شو رويال کلاس با اينترنت و شارژر اختصاصي و پذيرايي ويژه

0 صندلی خالی

985,000 ریال

رويال سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه 34-35-36 -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

تهران آزادي

شنبه

1399/01/09 ساعت 23:00

اتوکار: درسا جديد مانيتوردار ، تخت شو رويال کلاس با اينترنت و شارژر اختصاصي و پذيرايي ويژه
تلفن رزرو 28-07137311026

0 صندلی خالی

985,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت