قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران ارژانتین و جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس vipکلاس تخت شواینترنت وشارژر
لطفا ماسک ودستکش حتمابهمراه داشته باشید

18 صندلی خالی

1,180,000 ریال

944,000 ریال
سير و سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه(5.6.7)تلفن37305926-071 -> تهران بيهقي

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران آزادي

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:00

اتوکار: ولوو vip new seatمانيتوردارتختشورويال کلاس اينترنت شارژراختصاصيپذيرايي ويژه
سرور(آزادي-آرژانتين)اينترنت رايگان

22 صندلی خالی

1,170,000 ریال

936,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب(آزادی)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, تهران جنوب

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:00

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوبامانیتوراختصاصی و عصرانه ویژه و پذیرایی میوه VOLVO*****بین المللی گیتی پیما ایران

21 صندلی خالی

1,180,000 ریال

944,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب(آزادی)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, تهران جنوب

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 22:00

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوبامانیتوراختصاصی و عصرانه ویژه و پذیرایی میوه VOLVO*****بین المللی گیتی پیما ایران

21 صندلی خالی

1,180,000 ریال

944,000 ریال
رويال سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه 34-35-36 -> تهران بيهقي

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران آزادي

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: درسا جديد مانيتوردار ، تخت شو رويال کلاس با اينترنت و شارژر اختصاصي و پذيرايي ويژه
مغيث پور

21 صندلی خالی

1,180,000 ریال

944,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت