قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به تهران

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب وی ای پی با پک تغذیه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip
محل سوار شدن سکو27

1 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب وی ای پی با پک تغذیه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip
محل سوار شدن سکو27

11 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
ماهان سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 15:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
امن و آسان با ماهان سفر ایرانیان-09175110442

11 صندلی خالی

985,000 ریال

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس VIPبی9

21 صندلی خالی

985,000 ریال

837,250 ریال
ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب وی ای پی با پک تغذیه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip
محل سوار شدن سکو27

22 صندلی خالی

980,000 ریال

833,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت