قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب(آزادی)

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, قم

جمعه

1398/12/09 ساعت 18:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباعصرانه ویژه واینترنت پرسرعت و پذیرایی میوه MARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

20 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه کاوه, قم

جمعه

1398/12/09 ساعت 18:00

اتوکار: تخت شو (B9 (VIP ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴ *پذیرائی*

20 صندلی خالی

900,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/12/09 ساعت 18:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

9 صندلی خالی

900,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران ارژانتین و جنوب

شهرهای بین راهی

قم

جمعه

1398/12/09 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیا مارال صندلی تخت شومانیتوردارباپذیرائی و
برای استفاده ازمانیتورهندزفری شخصی به همراه داشته باشید

19 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب(آزادی)

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, قم

جمعه

1398/12/09 ساعت 18:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباعصرانه ویژه واینترنت پرسرعت و پذیرایی میوه MARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

22 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت