قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ساری و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> سارئ

شهرهای بین راهی

بابل, اصفهان صفه

شنبه

1399/10/27 ساعت 15:00

اتوکار: *****(MAN VIP)***** مان وی آی پی کلاس تخت شو ***۲۶ نفره*** (۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴)
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

11 صندلی خالی

1,810,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> سارئ

شهرهای بین راهی

بابل

شنبه

1399/10/27 ساعت 16:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباپذیرایی ویژهMARAL High Class***** بین المللی گیتی پیماایران (امور مشتریان ۰۹۱۷۲۹۳۰۰۲۰)

12 صندلی خالی

1,800,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> گرگان

شهرهای بین راهی

تهران جنوب, سارئ

شنبه

1399/10/27 ساعت 16:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباپذیرایی ویژهMARAL High Class***** بین المللی گیتی پیماایران (امور مشتریان ۰۹۱۷۲۹۳۰۰۲۰)

13 صندلی خالی

1,800,000 ریال

      تاریخ حرکت