قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> سارئ

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بابل, اصفهان صفه کاوه

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 15:00

اتوکار: مان۲۶نفره(VIP)تخت شو ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

20 صندلی خالی

1,440,000 ریال

1,224,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> سارئ

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بابل

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:30

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوبا پذیرایی ویژهVOLVO*****بین المللی گیتی پیما ایران

19 صندلی خالی

1,440,000 ریال

1,224,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> گرگان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران جنوب, سارئ

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:30

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوبا پذیرایی ویژهVOLVO*****بین المللی گیتی پیما ایران

17 صندلی خالی

1,440,000 ریال

1,152,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> گرگان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران جنوب, سارئ

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:30

اتوکار: تخت شو(VIP)اسکانیا۲۵نفره ۰۹۳۰۹۱۴۰۴۰۴

14 صندلی خالی

1,440,000 ریال

1,224,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت