قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب(آزادی), قم, اصفهان.کاوه و صفه

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 17:00

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصی تخت شو جدید شارژر اختصاصی اینترنت ؛هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان..
هر پنچ سفر یک سفر هدیه رایگان.با ما (همسفر) شوید محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

19 صندلی خالی

1,220,000 ریال

976,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 17:00

اتوکار: VIPهایپر کلاس- تخت شو کامل همراه با شارژر اختصاصی همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد
امن و اسان با ماهان سفر ایرانیان 09175110442

22 صندلی خالی

1,225,000 ریال

980,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), پایانه جنوب(تهران)

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 19:00

اتوکار: VIPهایپر کلاس- تخت شو کامل همراه با شارژر اختصاصی همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد
امن و اسان با ماهان سفر ایرانیان 09175110442

22 صندلی خالی

1,225,000 ریال

980,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 19:00

اتوکار: VIP تمام تخت شو
محل سوار شدن ترمینال کاراندیش جایگاه 12 09175110442

14 صندلی خالی

1,225,000 ریال

980,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 19:15

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

19 صندلی خالی

1,225,000 ریال

980,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت