قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب(آزادی), اصفهان.کاوه و صفه, قم

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 17:00

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصی تخت شو جدید شارژر اختصاصی اینترنت ؛ پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان..
هر پنچ سفر یک سفر هدیه رایگان.با ما (همسفر) شوید

16 صندلی خالی

1,220,000 ریال

976,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 17:00

اتوکار: VIPهایپر کلاس- تخت شو کامل همراه با شارژر اختصاصی همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد
امن و اسان با ماهان سفر ایرانیان 09175110442

22 صندلی خالی

1,225,000 ریال

980,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 19:00

اتوکار: VIPبی۹مانیتوردارشارژراختصاصی همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد
امن و اسان با ماهان سفر ایرانیان 09175110442

22 صندلی خالی

1,225,000 ریال

980,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس (vip)کلاس تخت شو همراه با پذیرایی
لطفا ماسک و دستکش بهمراه داشته باشید

24 صندلی خالی

1,225,000 ریال

980,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران)

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 20:30

اتوکار: VIPهایپر کلاس- تخت شو کامل همراه با شارژر اختصاصی همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد
امن و اسان با ماهان سفر ایرانیان 09175110442

22 صندلی خالی

1,225,000 ریال

980,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت