قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

همسفر چابکسواران پاسارگاد

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:55

اتوکار: MAN VIP 2+1

3 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

شهرضا, اصفهان صفه

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:55

اتوکار: (VIP)مارال( جدید) تخت شوبامانیتوراختصاصی تشریفاتی باصبحانه رایگان و اینترنت پرسرعت DORSA*****
رفاه -ایمنی- اسایش

18 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

شهرضا, اصفهان صفه

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:55

اتوکار: (VIP)مارال( جدید) تخت شوبامانیتوراختصاصی تشریفاتی باصبحانه رایگان و اینترنت پرسرعت DORSA*****
رفاه -ایمنی- اسایش

18 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, شهرضا, اصفهان

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:55

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصی MAN تخت شو(جدید) ماهان همراه شارژراختصاصی واینترنت پذیرایی ویژه هر ۵ سفر یک سفر هدیه رایگان (همسفر)
ازای هر5 سفر اینترنتی 1 سفر رایگان از ما هدیه بگیرید

9 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

شهرهای بین راهی

اصفهان, شهرضا, اصفهان صفه

شنبه

1398/11/05 ساعت 23:55

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصی MAN تخت شو(جدید) ماهان همراه شارژراختصاصی واینترنت پذیرایی ویژه هر ۵ سفر یک سفر هدیه رایگان (همسفر)
ازای هر5 سفر اینترنتی 1 سفر رایگان از ما هدیه بگیرید

9 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت