قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به اصفهان

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: (vip) مانیتور دارشخصی تخت شوهمراه با شارژراختصاصی و پذیرایی (ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان باما همسفرشوید.

10 صندلی خالی

515,000 ریال

437,750 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:15

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴

21 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> نجف آباد (اصفهان)

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس vipبی 9
همراه باپذیرایی ویژه

13 صندلی خالی

510,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: مارال VIP رويال کلاس تخت شو با پذيرايي ويژه
اميد کريمي

20 صندلی خالی

515,000 ریال

437,750 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران

16 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴

21 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال

13 صندلی خالی

510,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران

15 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴

18 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شو MAN با صبحانه (ویژه) باما (همسفر) شوید.

8 صندلی خالی

515,000 ریال

437,750 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:15

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴

15 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
رویال سفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مانيتورداررويال کلاس تخت شوبااينترنت شارژ وصبحانه
تلفن رزرو :28-07137311026

19 صندلی خالی

520,000 ریال

442,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران

18 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارل

11 صندلی خالی

510,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:50

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

10 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران

15 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴

16 صندلی خالی

510,000 ریال

433,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: (vip) مانیتوردارشخصیMAN تخت شو همراه با اینترنت ، شارژر و صبحانه (ویژه) رایگان باما (همسفر) شوید.

8 صندلی خالی

515,000 ریال

437,750 ریال
رویال سفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:59

اتوکار: مانيتورداررويال کلاس تخت شوبااينترنت شارژ وپذيرايي
تلفن رزرو :28-07137311026

14 صندلی خالی

520,000 ریال

442,000 ریال