قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, شهرضا, اصفهان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:30

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصی MAN تخت شو(جدید) ماهان همراه شارژراختصاصی واینترنت پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگا باما (همسفر) شوید.

18 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, شهرضا, اصفهان صفه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:30

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصی MAN تخت شو(جدید) ماهان همراه شارژراختصاصی واینترنت پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگا باما (همسفر) شوید.

18 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, اصفهان, شهرضا

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:30

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصی MAN تخت شو(جدید) ماهان همراه شارژراختصاصی واینترنت پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگا باما (همسفر) شوید.

18 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه, اصفهان صفه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:45

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباپذیرایی ویژهMARAL***** بین المللی گیتی پیماایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

24 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, اصفهان کاوه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:45

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباپذیرایی ویژهMARAL***** بین المللی گیتی پیماایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

24 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت