قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به اصفهان

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اراک

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس وي آي پي بي 9تخت شوهمراه باپذيرايي ميوه

17 صندلی خالی

430,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP با اينترنت رايگان
رسول دهقان (جنوب-آرژانتين)

18 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: تک صندلیVIP تخت شو(جایگاه ۲۴)

17 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه صفه و کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با اینترنت
امن و اسان با ماهان سفرایرانیان07137304650

20 صندلی خالی

430,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امن واسان با ماهان 07137304650

19 صندلی خالی

408,500 ریال

408,500 ریال
ماهان سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
جایگاه 12 تلفن :07137304650

19 صندلی خالی

408,500 ریال

408,500 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران ارژانتين و جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس vipولوبي 9

22 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

17 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار:
تهران ميدان آزادي(منوچهري)باشام

18 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس وي آي پي -بي 9

21 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

9 صندلی خالی

430,000 ریال

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه صفه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: وی آی پی (درسا)درجه یک مانیتوردار
((((جایگاه 20))))

15 صندلی خالی

430,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امن و اسان با ماهان 07137304650

19 صندلی خالی

430,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار:
کامياب(جنوب-آرژانتين)باشام

12 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس وي آي پي -بي 9

25 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN . مانیتوردارشخصی همراه با شام گرم (ویژه) و صبحانه(ویژه) رایگان ،،، باما همسفر شوید.

13 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: تک صندلیVIP تخت شو(جایگاه ۲۴)

25 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال
جایگاه 28

11 صندلی خالی

430,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: ولوو25 VIP همراه با شام و اينترنت رايگان

0 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس وي آي پي -بي 9

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شوهمراه با شام گرم (ویژه) وصبحانه (ویژه)، باما (همسفر) شوید.

11 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:05

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

11 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
ماهان سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امن و اسان با ماهان سفر ایرانیان 07137304650

17 صندلی خالی

408,500 ریال

408,500 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه صفه و کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:40

اتوکار: VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با اینترنت
امن واسان با ماهان سفرایرانیان07137304650

20 صندلی خالی

430,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
تهران ميدان آزادي(منوچهري)با شام

17 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN . مانیتوردارشخصی همراه با شام گرم (ویژه) و صبحانه(ویژه) رایگان ،،، باما همسفر شوید.

4 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه صفه و کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: VIP تمام تخت شو پینتوماهان همراه با اینترنت
امن و اسان با ماهان 07137304650

13 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: ۲۵ نفره VIP
جایگاه 9

21 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
ماهان سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امن و اسان با ماهان 07137304650

15 صندلی خالی

430,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران ارژانتين و جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا مارال صندلي جديد

14 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شوهمراه با شام گرم (ویژه) وصبحانه (ویژه)، باما (همسفر) شوید.

14 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> نجف آباد (اصفهان)

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس vipبي 9
همراه باپذيرايي ويژه

16 صندلی خالی

430,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: مارال VIP رويال کلاس تخت شو با پذيرايي ويژه
اميد کريمي

21 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران

18 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا

18 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهين شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانيامارال

14 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت راه پیما پارسیان شیراز - پایانه کارانديش

شیراز -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: مارال تخت شوVIP

22 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران

18 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا

17 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

7 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شو(جدید)MAN با صبحانه (ویژه) رایگان باما (همسفر) شوید.

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:15

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا

16 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
رویال سفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مانيتورداررويال کلاس تخت شوبااينترنت شارژ وصبحانه
تلفن رزرو :28-07137311026

20 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: ولوو25 VIP همراه با شام و اينترنت رايگان
حسين صابري(جنوب-آرژانتين)با شام-اينترنت رايگان

21 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهين شهر

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: اتوبوس vipاسکانيامارل

10 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا

20 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN مانیتوردارشخصی همراه با اینترنت ، شارژر و صبحانه (ویژه) رایگان باما (همسفر) شوید.

15 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
رویال سفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: مانيتورداررويال کلاس تخت شوبااينترنت شارژ وپذيرايي
تلفن رزرو :28-07137311026

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال