قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال شیراز

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شوvip
وی ای پی تخت شو اسکانیا درجه 1 محل سوار شدن جایگه 27 تماس 09175914308

22 صندلی خالی

780,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

18 صندلی خالی

780,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب(آزادی)

شهرهای بین راهی

تهران جنوب, اصفهان کاوه

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 15:30

اتوکار: (VIP)جدید مارال کلاس تخت شوباعصرانه ویژه واینترنت پرسرعت و پذیرایی MARAL High Class * بین المللی گیتی پیما ایران (امور مشتریان ۰۹۱۷۲۹۳۰۰۲۰)
رفاه -ایمنی -اسایش امور مشترکین 07137340566

11 صندلی خالی

780,000 ریال

      تاریخ حرکت