شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه کاوه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:00

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴

8 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> سارئ

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بابل, اصفهان صفه کاوه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:00

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

6 صندلی خالی

620,000 ریال

527,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب تهران

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

16 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب(آزادی)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران جنوب, اصفهان کاوه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباعصرانه ویژه واینترنت پرسرعت و پذیرایی میوه MARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی -اسایش

23 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان )

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:30

اتوکار: B9 VOLVO VIP رویال کلاس ،تخت شو کامل همراه با WIFIو پذیرایی ویژه و رعایت نکات بهداشتی
جایگاه 30

19 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت