شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

جمعه

1398/03/03 ساعت 05:15

اتوکار: تخت شو (B9 (VIP ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15 / تلفن تماس:07137309643

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

جمعه

1398/03/03 ساعت 05:45

اتوکار: بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

25 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, اصفهان صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 06:45

اتوکار: ( vip ) کلاس مارال *تخت شو* ( جدید ) ، باما (همسفر) شوید.
محل سوار شدن جایگاه 25و26

23 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

جمعه

1398/03/03 ساعت 07:45

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

21 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 09:00

اتوکار: (VIP)درسا( جدید) تخت شومانیتورداراختصاصی تشریفاتی با صبحانه رایگانDORSA*****
رفاه -ایمنی -اسایش

16 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 11:30

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوبا پذیرایی ویژهVOLVO*****بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

20 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 12:30

اتوکار: (vip) درسا مانیتوردارشخصی(جدید) همراه با اینترنت ، نهارگرم باما (همسفر) شوید.
همراه با پذیرایی میوه

8 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 13:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباپذیرایی ویژهMARAL* بین المللی گیتی پیماایران
رفاه -ایمنی -اسایش

23 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کلاچائ

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رشت, لاهیجان (گیلان ), لنگرود, پایانه صفه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی(اسکانیا مارال)تخت شودرجه یک
((((جایگاه 20))))

21 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:00

اتوکار: (vip) کلاس تخت شو جدید مارال ۲۵نفره با پذیرایی (ویژه) رایگان باما (همسفر) شوید.
همراه با پذیرایی میوه

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> همدان

شهرهای بین راهی

اراک, اصفهان صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 14:45

اتوکار: سوپرکلاسیک ۳۵ نفره (جدید) پذیرایی (ویژه) باما (همسفر) شوید.

32 صندلی خالی

335,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:00

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN با نهار گرم (ویژه)، باما (همسفر) شوید۰

14 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه صفه و کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:25

اتوکار: اتوبوسVIP تمام تخت شو ماهان
تماس:07137304650/جایگاه12

19 صندلی خالی

430,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بروجرد

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا ( جایگاه ۲۴)
ارایه کارت شناسایی الزامیست

35 صندلی خالی

240,000 ریال

204,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 15:30

اتوکار: VIP ولوو بی ۹رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت ،تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

17 صندلی خالی

430,000 ریال

گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 16:00

اتوکار: VIP ولوو بی ۹رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت ،تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

18 صندلی خالی

430,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: تک صندلیVIP تخت شو(جایگاه ۲۴)
ارایه کارت شناسایی الزامیست

23 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: VIP اسکانیا رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت، تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

18 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شوهمراه با شام گرم (ویژه) وصبحانه (ویژه)، باما (همسفر) شوید.
همراه با پذیرایی میوه

11 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 17:30

اتوکار: VIP اسکانیا رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت، تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

17 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

21 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:00

اتوکار: VIP اسکانیا رویال کلاس با شام گرم رایگان و اینترنت، تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

17 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه صفه و کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:20

اتوکار: VIPهایپرتمام تخت شوماهان
امن و اسان با ماهان 07137304650

19 صندلی خالی

430,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

5 صندلی خالی

430,000 ریال

گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 18:30

اتوکار: VIP ولوو بی ۹ رویال کلاس با شام گرم رایگان ،تخت شو کامل
اینترنت رایگان/جایگاه 30

18 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

11 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: تک صندلیVIP تخت شو(جایگاه ۲۴)
ارایه کارت شناسایی الزامیست

21 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:00

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN . مانیتوردارشخصی همراه با شارژر، اینترنت و شام گرم (ویژه) و صبحانه(ویژه) رایگان ،،، باما همسفر شوید.

14 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه صفه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 19:30

اتوکار: وی آی پی (درسا)درجه یک مانیتوردار
((((جایگاه 20))))

16 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباشام گرم رایگان واینترنت پرسرعتMARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

20 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
گیتی نورد شیراز - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: VIP مارال مانیتور اختصاصی با شام گرم رایگان و اینترنت،رویال کلاس تخت شو
اینترنت رایگان/جایگاه 30

9 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 20:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شو/ مانیتور دارشخصی با شارژر/ شام گرم(ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان باما همسفرشوید.

14 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: درساVIP مانیتوردار همراه با شام وصبحانه Internet
ارایه کارت شناسایی الزامیست

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 21:00

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN . مانیتوردارشخصی همراه با شارژر، اینترنت و شام گرم (ویژه) و صبحانه(ویژه) رایگان ،،، باما همسفر شوید.
همراه با پذیرایی میوه

18 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران بیهقی

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران غرب, اصفهان.کاوه و صفه

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شو/ مانیتور دارشخصی با شارژر/ شام گرم(ویژه) وصبحانه (ویژه) رایگان باما همسفرشوید.
محل سوار شدن جایگاه 25و26

17 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:15

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

22 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران
رفاه -ایمنی- اسایش

16 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

جمعه

1398/03/03 ساعت 22:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

22 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران
رفاه -ایمنی- اسایش

16 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

5 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:00

اتوکار: (vip)کلاس تخت شو(جدید)MAN با صبحانه (ویژه) رایگان باما (همسفر) شوید.
همراه با پذیرایی میوه

15 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:15

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران
رفاه -ایمنی- اسایش

18 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:55

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شو با صبحانه ویژه MARAL * بین المللی گیتی پیماایران
رفاه -ایمنی- اسایش

23 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:55

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره **صبحانه ویژه رایگان** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

22 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا

جمعه

1398/03/03 ساعت 23:55

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN مانیتوردارشخصی همراه با اینترنت ، شارژر و صبحانه (ویژه) رایگان باما (همسفر) شوید.
محل سوار شدن جایگاه25,26همراه با پذیرایی میوه

19 صندلی خالی

430,000 ریال

365,500 ریال