تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 19:15

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

14 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه صفه

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیاvipباپذیرایی
جایگاه 28

22 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب(آزادی)

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران جنوب, اصفهان کاوه

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 20:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباعصرانه ویژه واینترنت پرسرعت و پذیرایی میوه MARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

0 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان صفه کاوه

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 20:00

اتوکار: ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴ تخت شو (B9 (VIP
جایگاه شماره 15

18 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت کیان سفرپاسارگاد شیراز- سفرسیرآریا سابق

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

پنج شنبه

1399/07/03 ساعت 20:00

اتوکار: VIP درسا مانیتوردار با شارژر اختصاصی

22 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت