شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, شهرضا

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:00

اتوکار: (VIP)مارال( جدید) تخت شوبامانیتوراختصاصی تشریفاتی باصبحانه رایگان و اینترنت پرسرعت DORSA*****
رفاه -ایمنی- اسایش

18 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

شهرهای بین راهی

اصفهان, شهرضا, اصفهان صفه

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:00

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصیMAN تخت شو همراه با شارژر اختصاصی وپذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان (همسفر)
ازای هر5 سفر اینترنتی 1 سفر رایگان از ما هدیه بگیرید

17 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

شهرهای بین راهی

اصفهان, اصفهان صفه, شهرضا

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:00

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصیMAN تخت شو همراه با شارژر اختصاصی وپذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان (همسفر)
ازای هر5 سفر اینترنتی 1 سفر رایگان از ما هدیه بگیرید

17 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

شهرضا

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره ***صبحانه ویژه*** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

22 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان صفه کاوه

شهرهای بین راهی

شهرضا

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 23:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره ***صبحانه ویژه*** میهن نور آریا ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

18 صندلی خالی

510,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت