قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه

14 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران غرب(آزادی)

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوباعصرانه ویژه واینترنت پرسرعت و پذیرایی میوه MARAL * بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی -اسایش

20 صندلی خالی

510,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, پایانه کاوه (اصفهان )

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 16:00

اتوکار: VIP اسکانیا کلاس تخت شو کامل همراه با پذیرایی ویژه آسیا سفر
جایگاه 11

22 صندلی خالی

515,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم, اصفهان کاوه

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:00

اتوکار: تک صندلیVIP تخت شو(جایگاه ۲۴)
به ازای خرید 5 بلیط بنام یکنفر یک بلیط رایگان

18 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران غرب(آزادی), قم, اصفهان.کاوه و صفه

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:00

اتوکار: (Vip )مانیتوردار شخصی تخت شو(جدید) شارژر اختصاصی، اینترنت، پذیرایی ویژه هر ۵ سفر یک سفر هدیه رایگان (همسفر)
جایگاه 25-26همسفر چابکسواران

14 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت