قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 05:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

20 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده, اصفهان صفه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 06:45

اتوکار: (Vip )کلاس تخت شو مارال همراه با پذیرایی(ویژه) هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.
هرپنچ سفریک سفرهدیه رایگان باما(همسفر)شود.محل سوار شدن .پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26.

19 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:00

اتوکار: مارال تخت شو مانیتوردار
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

22 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 09:00

اتوکار: (VIP)مارال( جدید) تخت شوبامانیتوراختصاصی تشریفاتی باصبحانه رایگان و اینترنت پرسرعت DORSA*****
رفاه -ایمنی -اسایش

23 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان.کاوه و صفه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, شهرضا

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 10:30

اتوکار: ( Vip ) مانیتوردار شخصی MAN تخت شو(جدید) ماهان همراه شارژراختصاصی واینترنت وپذیرایی( ویژه) هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید محل سوار شدن پایانه شهید کار اندیش جایگاه 25-26.

22 صندلی خالی

620,000 ریال

496,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت