قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس مشهد و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: تخت شوکامل با پذیرائی(B9 (VIP
جایگاه 28

0 صندلی خالی

2,100,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: تخت شوکامل با پذیرائی(B9 (VIP
جایگاه 28

0 صندلی خالی

2,100,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 14:30

اتوکار: تخت شوکامل با پذیرائی(B9 (VIP
جایگاه 28

0 صندلی خالی

2,100,000 ریال

      تاریخ حرکت