قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

سربندر

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شوباپذیرایی

25 صندلی خالی

875,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سربندر

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

33 صندلی خالی

420,000 ریال

336,000 ریال
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> ماهشهر

شهرهای بین راهی

سربندر

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شوباپذیرایی

22 صندلی خالی

875,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سربندر .هرپنج سفریک سفر هدیه رایگان

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس vipکلاس تخت شواینترنت وشارژر
هرپنج سفریک سفررایگان لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

10 صندلی خالی

875,000 ریال

700,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه امیر کبیر

ترمینال امیرکبیر شیراز -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

سربندر

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

33 صندلی خالی

420,000 ریال

336,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت