قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بهبهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا/44نفره

10 صندلی خالی

260,000 ریال

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بهبهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

44 صندلی خالی

260,000 ریال

پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بهبهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا/44نفره

35 صندلی خالی

260,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

ماهشهر, بهبهان

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو بی۷ تیپ ۳

9 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت