قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر .هرپنج سفریک سفر هدیه رایگان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال مانیتوردارشارژرواینترنت رایگان
هرپنج سفریک سفررایگان/لطفاهندزفری شخصی بهمراه داشته باشیدبرای استفاده ازمانیتور

10 صندلی خالی

960,000 ریال

768,000 ریال
پیک صبا شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> خرمشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس بی9 تخت شوباشارژراختصاصی

16 صندلی خالی

965,000 ریال

772,000 ریال
شرکت پیک صبا شیراز تعاونی 17 - پایانه کارانديش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> خرمشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آبادان

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:45

اتوکار: vip بی۹ تخت شوتک صندلی
جایگاه29 تلفن:07137302918

12 صندلی خالی

965,000 ریال

772,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس vipکلاس تخت شواینترنت رایگان وشارژاختصاصی
لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشیدهرپنج سفریک سفررایگان

12 صندلی خالی

960,000 ریال

768,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه امیر کبیر

ترمینال امیرکبیر شیراز -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

خرمشهر

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیامارال مانیتورداراینترنت رایگان شارژراختصاصی
هرپنج سفریک سفررایگان/لطفاهندزفری شخصی بهمراه داشته باشیدبرای استفاده ازمانیتور

10 صندلی خالی

960,000 ریال

768,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت