قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

سير و سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه(5.6.7)تلفن37305926 -> اهواز

شهرهای بین راهی

رامهرمز

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو VIP رويال کلاس تخت شو با پذيرايي ويژه
پورمحسن

0 صندلی خالی

730,000 ریال

رويال سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه 34-35-36 -> اهواز

شهرهای بین راهی

رامهرمز

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 21:15

اتوکار: اسکانيا مارال جديد مانيتوردار، تخت شو رويال کلاس با اينترنت و شارژر اختصاصي و پذيرايي ويژه
تلفن رزرو 28-07137311026

0 صندلی خالی

730,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اهواز

شهرهای بین راهی

رامهرمز همراه باپذیرایی ویژه

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس vipکلاس تخت شواینترنت وشارژر

2 صندلی خالی

730,000 ریال

رويال سفر

جهت سوار شدن در کارانديش قبل از2115جايگاه 35-36 -> اهواز

شهرهای بین راهی

رامهرمز

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانيا مارال جديد مانيتوردار، تخت شو رويال کلاس با اينترنت و شارژر اختصاصي و پذيرايي ويژه
تلفن رزرو07138335469

0 صندلی خالی

730,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> اهواز

شهرهای بین راهی

رامهرمز

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:00

اتوکار: VIP مارال تخت شو مانیتوردار همراه با پذیرایی

1 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت