قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان کاوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده همراه باپذیرایی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال مانیتوردار
برای استفاده ازمانیتورهندزفری شخصی به همراه داشته باشید/همراه باپذیرایی ویژهلطفا ماسک ودستکش حتما بهمراه داشته باشید

22 صندلی خالی

330,000 ریال

264,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> آباده

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

44 صندلی خالی

210,000 ریال

189,000 ریال
رويال سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه 34-35-36 -> اصفهان کاوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 11:30

اتوکار: Vipمانيتورداررويال کلاس تخت شوباپذيرايي ويژه وشارژ
تلفن رزرو 28-07137311026

23 صندلی خالی

330,000 ریال

264,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان کاوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال مانیتوردار
برای استفاده ازمانیتورهندزفری شخصی به همراه داشته باشید/همراه باپذیرایی ویژهلطفا ماسک ودستکش حتما بهمراه داشته باشید

24 صندلی خالی

330,000 ریال

264,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آباده

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 13:00

اتوکار: ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴ تخت شو (B9 (VIP
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

17 صندلی خالی

330,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت