قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اصفهان کاوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده

شنبه

1399/07/05 ساعت 09:00

اتوکار: (VIP)مارال( جدید) تخت شوبامانیتوراختصاصی تشریفاتی باصبحانه رایگان و اینترنت پرسرعت DORSA*****
رفاه -ایمنی -اسایش

20 صندلی خالی

330,000 ریال

264,000 ریال
رويال سفر

پايانه کارانش جايگاه 35-36 -> شاهين شهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

شنبه

1399/07/05 ساعت 09:30

اتوکار: درسا جديد مانيتوردار ، تخت شو رويال کلاس با اينترنت و شارژر اختصاصي و پذيرايي ويژه
تلفن رزرو 28-07137311026

24 صندلی خالی

330,000 ریال

264,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شاهین شهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده

شنبه

1399/07/05 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیامارال مانیتورداروشارژراختصاصی
مقصدآخرشاهین شهر ترمینال شیشه ای لطفا ماسک ودستکش حتما بهمراه داشته باشید

18 صندلی خالی

330,000 ریال

264,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اصفهان کاوه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

آباده همراه باپذیرایی

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیامارال مانیتورداروشارژراختصاصی
برای استفاده ازمانیتورهندزفری شخصی به همراه داشته باشید/ لطفا ماسک ودستکش حتما بهمراه داشته باشید

15 صندلی خالی

330,000 ریال

264,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> آباده

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
لطفاماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

44 صندلی خالی

210,000 ریال

189,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت