قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> استهبان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

140,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> استهبان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت