قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اقلید و تخفیف در ترمینال شیراز

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اقلید

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

43 صندلی خالی

265,000 ریال

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اقلید

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44

44 صندلی خالی

265,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت