قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اقلید

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه 28

44 صندلی خالی

175,000 ریال

عدل شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اقلید

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس ولو 44

44 صندلی خالی

175,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اقلید

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

36 صندلی خالی

175,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> اقلید

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا
جایگاه 28

45 صندلی خالی

175,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت