قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

44 صندلی خالی

115,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 09:15

اتوکار: اسکانیا
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

44 صندلی خالی

115,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

44 صندلی خالی

115,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

44 صندلی خالی

115,000 ریال

سير و سفر

شيراز مدرس -> جهرم

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 12:00

اتوکار: ولوو 40 نفره

40 صندلی خالی

115,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت