قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 05:45

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

21 صندلی خالی

200,000 ریال

سير و سفر

شيراز مدرس -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 06:30

اتوکار: مان رويال کلاس

25 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 07:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

24 صندلی خالی

200,000 ریال

سير و سفر

شيراز مدرس -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانيا

44 صندلی خالی

140,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

44 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت