قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 06:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵ نفره
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

25 صندلی خالی

200,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

44 صندلی خالی

140,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

140,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

44 صندلی خالی

140,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

44 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت