قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس جهرم و تخفیف در ترمینال شیراز

سير و سفر

شيراز مدرس -> جهرم

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:00

اتوکار: اسکانيا

40 صندلی خالی

180,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 16:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴نفره
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

40 صندلی خالی

180,000 ریال

سير و سفر

شيراز مدرس -> جهرم

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو 40 نفره

38 صندلی خالی

180,000 ریال

      تاریخ حرکت