قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

جنت شهر, لایزنگان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو بی ۷تیپ ۳
جایگاه (( 3 و 14 ))

43 صندلی خالی

170,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

36 صندلی خالی

170,000 ریال

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:00

اتوکار: ولو ۴۵ نفره

41 صندلی خالی

170,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 17:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

34 صندلی خالی

170,000 ریال

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 20:00

اتوکار: ولو ۴۵ نفره

41 صندلی خالی

170,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت