قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 12:00

اتوکار: ولو ۴۵ نفره

41 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

جنت شهر, لایزنگان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 14:00

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوVOLVO*****بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

25 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

لایزنگان, جنت شهر

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 14:00

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوVOLVO*****بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

25 صندلی خالی

330,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> داراب (فارس )

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

36 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت