قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> نورآباد (فارس )

شهرهای بین راهی

قائمیه (فارس )

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:45

اتوکار: ولوو۴۰نفره

35 صندلی خالی

95,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> نورآباد (فارس )

شهرهای بین راهی

قائمیه (فارس )

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 17:30

اتوکار: VIP MARAL

16 صندلی خالی

145,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت