قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> نی ریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

27 صندلی خالی

155,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> نی ریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

29 صندلی خالی

155,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت