قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نی ریز و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> نی ریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 10:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

31 صندلی خالی

220,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> نی ریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 14:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

32 صندلی خالی

220,000 ریال

شرکت شماره2 پیک معتمد شیراز- پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> نی ریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 20:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

31 صندلی خالی

220,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت