قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بم و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

سیرجان, بم

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفره ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 3-تلفن تماس:07137309643

40 صندلی خالی

590,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان, بم

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا
محل سوار شدن جایگاه 25و26

45 صندلی خالی

710,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

سیرجان, بم

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:30

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

20 صندلی خالی

1,030,000 ریال

      تاریخ حرکت