قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

باغین, بم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:30

اتوکار: (Vip) تخت شو مارال جدید با پذیرایی ویژه.هرپنج سفر یک سفررایگان(همسفر)
ازای هر5 سفر اینترنتی 1 سفر رایگان از ما هدیه بگیرید

22 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفره ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 3 .تلفن تماس:07137309643

40 صندلی خالی

390,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفره ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 3-تلفن تماس:07137309643

40 صندلی خالی

390,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> زاهدان

شهرهای بین راهی

باغین, بم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:00

اتوکار: (Vip) تخت شو مارال جدید با پذیرایی ویژه.هرپنج سفر یک سفررایگان(همسفر)
ازای هر5 سفر اینترنتی 1 سفر رایگان از ما هدیه بگیرید

21 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

سیرجان, بم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفره ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 3-تلفن تماس:07137309643

40 صندلی خالی

390,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت