قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارل صندلی تخت شوهمراه باپذیرایی

0 صندلی خالی

850,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفره ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 3 .تلفن تماس:07137309643

40 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

40 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفره ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 3-تلفن تماس:07137309643

36 صندلی خالی

600,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم, سیرجان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:30

اتوکار: تخت شو(VIP)اسکانیا۲۵نفره میهن نورآریا ۰۹۳۰۹۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

22 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت