قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> چابهار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارل صندلی تخت شوهمراه باپذیرایی
لطفا ماسک ودستکش حتمابهمراه داشته باشید

19 صندلی خالی

1,020,000 ریال

816,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال *مانیتوردار*شارژراختصاصی۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

21 صندلی خالی

1,020,000 ریال

شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:30

اتوکار: همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد-VIP تخت شو۲۵نفره همراه با تغذیه
جایگاه 9

12 صندلی خالی

1,020,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> ایرانشهر

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

40 صندلی خالی

720,000 ریال

576,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفره ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 3 .تلفن تماس:07137309643

40 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت