قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گهکم

شنبه

1399/05/18 ساعت 08:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

16 صندلی خالی

760,000 ریال

608,000 ریال
سير و سفر

پايانه شهيد کارانديش جايگاه(5.6.7)تلفن37305926 -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 08:00

اتوکار: ولووVIPتختشورويال کلاس شارژراختصاصي پذيرايي ويژه
مسير داراب

25 صندلی خالی

760,000 ریال

608,000 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس بندازمسیرداراب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس درسامانیتوردارجدیدباشارژراختصاصی2019vip
برای استفاده ازمانیتورهندزفری شخصی به همراه داشته باشید/ لطفا ماسک ودستکش حتما بهمراه داشته باشید

15 صندلی خالی

760,000 ریال

608,000 ریال
شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 10:00

اتوکار: همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد-VIP تخت شو۲۵نفره همراه با تغذیه
جایگاه 9

25 صندلی خالی

760,000 ریال

608,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

گهکم

شنبه

1399/05/18 ساعت 10:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

18 صندلی خالی

760,000 ریال

608,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت