قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> ميناب

شهرهای بین راهی

بندرعباس

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

26 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> میناب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیکMARAL *****
رفاه -ایمنی- اسایش

26 صندلی خالی

290,000 ریال

246,500 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP

17 صندلی خالی

530,000 ریال

397,500 ریال
جهان گشت مهر شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس B9 وي اي پي
جايگاه 23

20 صندلی خالی

530,000 ریال

477,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:15

اتوکار: Vip تمام تخت شو بندرعباس(مسیر لار)
امن و اسان با ماهان 07137304650

18 صندلی خالی

530,000 ریال

450,500 ریال
ماهان سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:20

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
از مسیر لار و خون سرخ 07137304650

19 صندلی خالی

397,500 ریال

397,500 ریال
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس بندرازمسيرداراب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس بي 9تخت شو VIP

15 صندلی خالی

530,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: مارال VIP تخت شو با شام و اينترنت رايگان
فروش اينترنتي

18 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: VIP تخت شو مانیتور دار(جایگاه ۲۴)
ارایه کارت شناسایی الزامیست

20 صندلی خالی

530,000 ریال

ایمن سفر ایرانیان شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: VIPبی ۹تخت شو۲۵نفره ۳۷۳۰۳۱۳۲-تلفن شرکت

16 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIP تخت شو باپذيرايي ويژه و اينترنت رايگان
مسيرداراب (کوهستاني)09171340925

16 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: مان مدل ۲۰۱۸ VIP تخت شو

17 صندلی خالی

530,000 ریال

397,500 ریال
ماهان سفر ایرانیان

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+1
از مسیر لار وخون سرخ جهت هماهنگی07137304650

24 صندلی خالی

360,000 ریال

360,000 ریال
رویال سفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: ولوو VIP رويال کلاس تخت شو با پذيرايي ويژه
از مسير لار

5 صندلی خالی

530,000 ریال

450,500 ریال
سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: مارال VIP تخت شو باپذيرايي ويژه و اينترنت رايگان
مسير لار(مرتضي دهقان)

1 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

15 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک تک صندل ماهان
از مسیرلارو خون سرخ جهت هماهنگی 07137304650

31 صندلی خالی

400,000 ریال

340,000 ریال
ایمن سفر ایرانیان شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: VIPبی ۹تخت شو۲۵نفره ۳۷۳۰۳۱۳۲-تلفن شرکت

10 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تک صندلی مانیتوردار

12 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه

19 صندلی خالی

530,000 ریال

397,500 ریال