قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> میناب

شهرهای بین راهی

بندرعباس

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس vipبی 9

9 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIP تخت شو باپذيرايي ويژه و اينترنت رايگان
مسيرداراب (کوهستاني)09171340925

0 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:00

اتوکار: مان مدل ۲۰۱۸ VIP تخت شو

1 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
رویال سفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: ولوو VIP رويال کلاس تخت شو با پذيرايي ويژه
از مسير لار

0 صندلی خالی

630,000 ریال

535,500 ریال
سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 22:30

اتوکار: مارال VIP تخت شو باپذيرايي ويژه و اينترنت رايگان
مسير لار(مرتضي دهقان)

7 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تک صندلی مانیتوردار

0 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی