قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%18 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: ۲۵ نفره VIP
جایگاه 9

20 صندلی خالی

635,000 ریال

520,700 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

گهکم

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

10 صندلی خالی

635,000 ریال

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس از مسیر داراب

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس بی 9vip
وی ای پی محل سوار شدن سکو27

12 صندلی خالی

635,000 ریال

495,300 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

گهکم

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 11:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

15 صندلی خالی

635,000 ریال

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس از مسیر لارستان

%22 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/08/02 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس بی 9vip
وی ای پی محل سوار شدن سکو27

22 صندلی خالی

635,000 ریال

495,300 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت