قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به بندرعباس

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

گهکم

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

18 صندلی خالی

635,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس بندازمسیرداراب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس DORSAمانیتوردار
برای استفاده ازمانیتورهندزفری شخصی به همراه داشته باشید09179364125

4 صندلی خالی

630,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 08:30

اتوکار: ولوو VIP رويال کلاس تخت شو با پذيرايي ويژه
مسير داراب(باقري)

8 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

شهرهای بین راهی

گهکم

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 10:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

22 صندلی خالی

635,000 ریال

سیروسفر شیراز ترمینال کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/05/28 ساعت 10:30

اتوکار: مارال VIP تخت شو باپذيرايي ويژه و اينترنت رايگان
مسير لار (مرتضي دهقان)

15 صندلی خالی

635,000 ریال

539,750 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت