قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرلنگه

شهرهای بین راهی

بستک

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:30

اتوکار: تک صندلی ۳۲ نفره کلاسیک همراه با پذیرایی ویژه آسیا سفر

20 صندلی خالی

600,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرلنگه

شهرهای بین راهی

بستک

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره آسیا سفر
جایگاه 11

41 صندلی خالی

400,000 ریال

رويال سفر

پايانه شهيدکارانديش جايگاه 34 -> بندر لنگه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانيا
تلفن رزرو 28-07137311026

31 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت