قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

20 صندلی خالی

775,000 ریال

شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 21:00

اتوکار: VIP تخت شو۲۵نفره همراه با تغذیه
جایگاه 9

22 صندلی خالی

775,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

شهرهای بین راهی

درگهان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 21:00

اتوکار: تخت شو(VIP)اسکانیا۲۵نفره میهن نورآریا ۰۹۳۰۹۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

19 صندلی خالی

775,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

شهرهای بین راهی

درگهان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 21:30

اتوکار: VIP اسکانیا کلاس تخت شو کامل همراه با پک پذیرایی ویژه آسیا سفر
جایگاه 11

15 صندلی خالی

775,000 ریال

شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 22:00

اتوکار: VIP تخت شو۲۵نفره همراه با تغذیه
جایگاه 9

12 صندلی خالی

775,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت