قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قشم و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

شهرهای بین راهی

درگهان

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 19:00

اتوکار: **SCANIA class VIP****وی آی پی تخت شو اسکانیا ۲۵ نفره همراه با شام**(۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

21 صندلی خالی

1,170,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

شهرهای بین راهی

درگهان

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 19:00

اتوکار: **SCANIA class VIP****وی آی پی تخت شو اسکانیا ۲۵ نفره همراه با شام**(۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

21 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

شهرهای بین راهی

درگهان

پنج شنبه

1399/11/09 ساعت 20:00

اتوکار: **SCANIA class VIP****وی آی پی تخت شو اسکانیا ۲۵ نفره همراه با شام**(۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

19 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت