قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:00

اتوکار: تخت شو(VIP)اسکانیا۲۵نفره ۰۹۳۰۹۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

19 صندلی خالی

930,000 ریال

744,000 ریال
شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

درگهان

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد-VIP تخت شو۲۵نفره همراه با تغذیه
جایگاه 9

21 صندلی خالی

930,000 ریال

744,000 ریال
شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

شهرهای بین راهی

درگهان

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: همراه داشتن ماسک و دستکش الزامی میباشد-VIP تخت شو۲۵نفره همراه با تغذیه
جایگاه 9

21 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیکMARAL *****
جایگاه (( 3 و 14 ))

37 صندلی خالی

535,000 ریال

428,000 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> قشم

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 21:00

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15

19 صندلی خالی

930,000 ریال

744,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت