قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/05/18 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس سوپرکلاسیک جدیدتک صندلی باپذیرایی ویژه
لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

25 صندلی خالی

450,000 ریال

360,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجن, آباده

شنبه

1399/05/18 ساعت 22:00

اتوکار: سوپرکلاسیک تک صندلی پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان با ما همسفر شوید ..
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید. محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

14 صندلی خالی

450,000 ریال

360,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت