قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال صندلی جدید

43 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه, اصفهان

شنبه

1398/12/03 ساعت 06:45

اتوکار: (Vip )کلاس تخت شو مارال با پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان (همسفر)
ازای هر5 سفر اینترنتی 1 سفر رایگان از ما هدیه بگیرید

15 صندلی خالی

515,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال صندلی جدید

44 صندلی خالی

310,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد ازمسیراصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 08:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیامارال صندلی تخت شوvip
همراه باپذیرایی ویژه /09383832727

21 صندلی خالی

510,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
شماره تماس همراه ماشین09138886461

44 صندلی خالی

310,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت