قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بروجن و تخفیف در ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شهرضا, بروجن

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 21:00

اتوکار: سوپرکلاسیک تک صندلی( جدید )هر پنج سفربلیط اینترنتی یک سفر هدیه رایگان
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید. محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

23 صندلی خالی

540,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

بروجن

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس سوپرکلاسیک جدیدتک صندلی باپذیرایی ویژه
لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

30 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت