قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بروجن

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس سوپرکلاسیک جدیدتک صندلی باپذیرایی ویژه
لطفا ماسک ودستکش بهمراه داشته باشید

27 صندلی خالی

430,000 ریال

344,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده, بروجن

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 22:00

اتوکار: سوپرکلاسیک تک صندلی پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان با ما همسفر شوید ..
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگا باما (همسفر) شوید.

21 صندلی خالی

400,000 ریال

320,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت