قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت (کهگیلویه )

شهرهای بین راهی

دوگنبدان (گچساران )

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 10:15

اتوکار: اسکانیا

21 صندلی خالی

245,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت

شهرهای بین راهی

گچساران (دوگنبدان )

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 11:45

اتوکار: SCANIA 44

9 صندلی خالی

245,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت

شهرهای بین راهی

گچساران (دوگنبدان )

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:30

اتوکار: SCANIA 44

21 صندلی خالی

245,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت

شهرهای بین راهی

گچساران (دوگنبدان )

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 15:15

اتوکار: SCANIA VIP

6 صندلی خالی

360,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 22:15

اتوکار: SCANIA 44

22 صندلی خالی

245,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت