قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> گچساران (دوگنبدان )

شهرهای بین راهی

بابا میدان, نورآباد (فارس ), قائمیه (فارس )

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 08:15

اتوکار: SCANIA 44

28 صندلی خالی

205,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت (کهگیلویه )

شهرهای بین راهی

دوگنبدان (گچساران )

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:15

اتوکار: اسکانیا

26 صندلی خالی

205,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت

شهرهای بین راهی

بابا میدان, نورآباد (فارس ), قائمیه (فارس ), گچساران (دوگنبدان )

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:45

اتوکار: SCANIA 44

32 صندلی خالی

205,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت

شهرهای بین راهی

گچساران (دوگنبدان )

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیاتک صندلی۳۱نفره

17 صندلی خالی

240,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> گچساران (دوگنبدان )

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 14:45

اتوکار: SCANIA 44

25 صندلی خالی

205,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت