قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ابرکوه (ابرقو)

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره *پذیرائی ویژه* ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

20 صندلی خالی

335,000 ریال

268,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> یزد

شهرهای بین راهی

ابرقو (ابرکوه )

جمعه

1399/04/13 ساعت 08:30

اتوکار: (Vip) مانیتوردار شخصی تخت شوهمراه باشارژراختصاصی و پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.
هرپنچ سفریک سفرهدیه رایگان باما(همسفر)شوید.

0 صندلی خالی

336,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> یزد

شهرهای بین راهی

ابرکوه (ابرقو)

جمعه

1399/04/13 ساعت 10:15

اتوکار: (Vip) مانیتوردار شخصی تخت شوهمراه باشارژراختصاصی و پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.
هر پنچ سفر یک سفر هدیه رایگان.با ما (همسفر) شوید

13 صندلی خالی

336,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ابرکوه (ابرقو)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 12:15

اتوکار: ولوو TX
جایگاه شماره 15

42 صندلی خالی

215,000 ریال

193,500 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ابرکوه (ابرقو)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 12:45

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیکMARAL *****
رفاه -ایمنی -اسایش

41 صندلی خالی

215,000 ریال

193,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت