قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> میبد

شهرهای بین راهی

یزد, ابرکوه (ابرقو)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:30

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره *شارژر اختصاصی *؛*Wifi* ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

16 صندلی خالی

335,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ابرکوه (ابرقو)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: ( Vip ) تخت شو با شارژر اختصاصی و اینترنت و پذیرایی (ویژه)هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان با ما همسفر شوید .
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید. محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

13 صندلی خالی

336,000 ریال

268,800 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ابرکوه (ابرقو)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:59

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره *شارژر اختصاصی *؛*Wifi* ۰۹۳۰۱۱۴۰۴۰۴
جایگاه شماره 15-تلفن تماس:07137309643

16 صندلی خالی

335,000 ریال

268,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> یزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ابرکوه (ابرقو)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:59

اتوکار: (Vip) مانیتوردار شخصی تخت شوهمراه باشارژراختصاصی وپذیرایی( ویژه) هر پنج سفر یک سفر هدیه رایگان.
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید.محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

17 صندلی خالی

336,000 ریال

268,800 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت