قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

جم, بندرکنگان

شنبه

1398/12/03 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیا تک صندلی ۳۲
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

27 صندلی خالی

400,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

کنگان, جم

شنبه

1398/12/03 ساعت 19:30

اتوکار: بی ۹

32 صندلی خالی

265,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت