قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 06:00

اتوکار: درسا VIP مانیتورداربا وای فای رایگان و تغذیه ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

13 صندلی خالی

550,000 ریال

رويال سفر

پايانه کارانديش جايگاه34-35-36 -> پارسيان

شهرهای بین راهی

عسلويه

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو 40 نفره

32 صندلی خالی

295,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 09:30

اتوکار: درسا VIP مانیتورداربا وای فای رایگان و تغذیه ویژه

23 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

جم, عسلويه

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 10:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

20 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

جم, عسلويه

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 12:15

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

15 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت