قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به عسلویه

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار با وای فای رایگان

7 صندلی خالی

435,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:25

اتوکار: (VIP)بی ۹کلاس تخت شوVOLVO*شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

11 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: (VIP)بی ۹کلاس تخت شوVOLVO*شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

12 صندلی خالی

430,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

19 صندلی خالی

435,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP

5 صندلی خالی

435,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:45

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP

6 صندلی خالی

435,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/03/28 ساعت 23:55

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 11

7 صندلی خالی

435,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی