قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شیراز به عسلویه

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه

14 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:00

اتوکار: بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه

14 صندلی خالی

360,000 ریال

324,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار با وای فای رایگان

18 صندلی خالی

360,000 ریال

342,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:25

اتوکار: (VIP)بی ۹کلاس تخت شوVOLVO*شرکت بین المللی گیتی پیما ایران
رفاه -ایمنی- اسایش

16 صندلی خالی

360,000 ریال

306,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

عسلويه

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: (VIP)بی ۹کلاس تخت شوVOLVO*شرکت بین المللی گیتی پیما ایران

18 صندلی خالی

360,000 ریال

306,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:30

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP

17 صندلی خالی

360,000 ریال

342,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:45

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP

12 صندلی خالی

360,000 ریال

342,000 ریال