قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شیراز

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

شنبه

1399/04/21 ساعت 16:00

اتوکار: درسا VIP مانیتورداربا وای فای رایگان و تغذیه ویژه

17 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

جم, عسلويه

شنبه

1399/04/21 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

43 صندلی خالی

295,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

جم, عسلويه

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

12 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

جم

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:00

اتوکار: درسا VIP مانیتورداربا وای فای رایگان و تغذیه ویژه
انتقادات پیشنهادات 2000141جایگاه شماره(( 8 و 1 ))

9 صندلی خالی

550,000 ریال

آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 23:30

اتوکار: VIP تک صندلی

17 صندلی خالی

520,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت