شرکت لوان نور شیراز شعبه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 14:00

اتوکار: ۲۵ نفره VIP
جایگاه 9

16 صندلی خالی

530,000 ریال

424,000 ریال
شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> میناب

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

بندرعباس

شنبه

1398/01/31 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا مارال سوپر کلاسیکMARAL *****
رفاه -ایمنی- اسایش

33 صندلی خالی

290,000 ریال

246,500 ریال
ایمن سفر ایرانیان شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 20:00

اتوکار: VIPبی ۹تخت شو۲۵نفره ۳۷۳۰۳۱۳۲-تلفن شرکت

18 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:00

اتوکار: مارال مدل ۲۰۱۸ تخت شوVIP

22 صندلی خالی

530,000 ریال

397,500 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:15

اتوکار: Vip تمام تخت شو بندرعباس(مسیر لار)
امن و اسان با ماهان 07137304650

19 صندلی خالی

530,000 ریال

450,500 ریال
شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:30

اتوکار: تخت شو (B9 (VIP
جایگاه شماره 15

25 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:30

اتوکار: VIP تخت شو مانیتور دار(جایگاه ۲۴)
ارایه کارت شناسایی الزامیست

18 صندلی خالی

530,000 ریال

424,000 ریال
ایمن سفر ایرانیان شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 21:30

اتوکار: VIPبی ۹تخت شو۲۵نفره ۳۷۳۰۳۱۳۲-تلفن شرکت

14 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 22:00

اتوکار: مان مدل ۲۰۱۸ VIP تخت شو

22 صندلی خالی

530,000 ریال

397,500 ریال
شرکت ماهان سفر ایرانیان شیراز- پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا کلاسیک تک صندل ماهان
از مسیر لارو خون سرخ تلفن :07137304650

29 صندلی خالی

400,000 ریال

340,000 ریال
ایمن سفر ایرانیان شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 22:30

اتوکار: VIPبی ۹تخت شو۲۵نفره ۳۷۳۰۳۱۳۲-تلفن شرکت

12 صندلی خالی

530,000 ریال

371,000 ریال
آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 23:00

اتوکار: VIP تک صندلی مانیتوردار

17 صندلی خالی

530,000 ریال

450,500 ریال
تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرعباس

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 23:00

اتوکار: بی ۹ تک صندلیVIP با تغذیه

16 صندلی خالی

530,000 ریال

397,500 ریال