آسیا سفر شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> بندرلنگه

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بستک

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره آسیا سفر
جایگاه 11

30 صندلی خالی

480,000 ریال

384,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت