شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> میبد

شهرهای بین راهی

یزد

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: تخت شو (VIP) مارال۲۵نفره میهن نور آریا

12 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> یزد

%7 تخفیف

شهرهای بین راهی

ابرکوه (ابرقو)

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوبا صبحانه رایگان واینترنت پرسرعتMARAL* بین المللی گیتی پیما ایران
جایگاه (( 3 و 14 ))

18 صندلی خالی

515,000 ریال

478,950 ریال