شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> گچساران (دوگنبدان )

شهرهای بین راهی

بابا میدان, نورآباد (فارس ), قائمیه (فارس )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:30

اتوکار: SCANIA 44

34 صندلی خالی

245,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت (کهگیلویه )

شهرهای بین راهی

نورآباد (فارس ), گچساران (دوگنبدان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 10:15

اتوکار: اسکانیا

37 صندلی خالی

245,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> اهواز

شهرهای بین راهی

بهبهان, گچساران (دوگنبدان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 10:30

اتوکار: درسا VIP تخت شو مانیتوردار همراه باپذیرائی واینترنت رایگان و شارژر اختصاصی

15 صندلی خالی

385,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> اهواز

شهرهای بین راهی

بهبهان, گچساران (دوگنبدان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 12:30

اتوکار: (vip) تخت شو (جدید) MAN . مانیتوردارشخصی همراه با پذیرائی ویژه

22 صندلی خالی

385,000 ریال

آسیا سفر فارس - پایانه امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> دهدشت

شهرهای بین راهی

بابا میدان, نورآباد (فارس ), قائمیه (فارس ), گچساران (دوگنبدان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 13:30

اتوکار: VOLVO 44

36 صندلی خالی

245,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت