قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال جهرم

شرکت سیروسفر جهرم

جهرم -> تهران

شهرهای بین راهی

اصفهان

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 13:30

اتوکار: بی ۹ تک صندلی

25 صندلی خالی

1,220,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> تهران

شهرهای بین راهی

اصفهان, آباده, قم, قم, شهرضا

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 14:00

اتوکار: مارل۲۵نفره

21 صندلی خالی

1,330,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان جهرم

جهرم -> تهران

شهرهای بین راهی

اصفهان, اصفهان, قم

پنج شنبه

1399/08/01 ساعت 15:30

اتوکار: درسا مانیتوردار
تلفن 3331830 - 4440422

20 صندلی خالی

1,330,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت