قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال جهرم

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 08:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

35 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 09:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

36 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 10:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

180,000 ریال

      تاریخ حرکت