قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال جهرم

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 04:15

اتوکار: ولوو۴۰نفره

22 صندلی خالی

115,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 05:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

34 صندلی خالی

115,000 ریال

شرکت سیروسفر جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 05:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

115,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:00

اتوکار: مارال تک صندلی ۲۷ نفره
undefined

16 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت سیروسفر جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

38 صندلی خالی

115,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت