قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال جهرم

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 10:30

اتوکار: بنز vip 500 o

25 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت سیروسفر جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 10:30

اتوکار: رویال ۲۵نفره

25 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت سیروسفر جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 11:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

140,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابر بی تا جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 12:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

140,000 ریال

شرکت سیروسفر جهرم

جهرم -> شیراز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 12:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

40 صندلی خالی

140,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت