شرکت گیتی پیما کازرون

کازرون -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اصفهان, شهرضا, آباده

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو بی ۹ وی ای پی با اینترنت رایگان

16 صندلی خالی

1,100,000 ریال

سیروسفر بیشاپور

کازرون -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

اصفهان, آباده, صفاشهر, مرودشت

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 13:00

اتوکار: ۲۵ نفره VIP
* حضور مسافر بیست دقیقه قبل از ساعت حرکت الزامیست *

22 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت گیتی پیما کازرون

کازرون -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

اصفهان

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 15:30

اتوکار: مان وای ای پی (با اینترنت رایگان)
جایگاه 2 گیتی پیما

23 صندلی خالی

1,100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت