شرکت گیتی پیما کازرون

کازرون -> پایانه جنوب(تهران)

%11 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, شهرضا, شیراز, آباده

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی ۲۵
undefined

17 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,157,000 ریال
سیروسفر بیشاپور

کازرون -> پایانه جنوب(تهران)

%11 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, قم, شهرضا, آباده

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا vip (ا ۲۵ صندلی)
* حضور مسافر بیست دقیقه قبل از ساعت حرکت الزامیست *

24 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,157,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت