قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس کرمان به تهران

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو وی آی پی(همراه باغذای گرم رایگان)
تي بي تي تعاوني15

14 صندلی خالی

995,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران غرب-آزادی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال با غذای کترینگ رایگان

20 صندلی خالی

995,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس b9R

19 صندلی خالی

995,000 ریال

ماهان سفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> تهران غرب-آزادی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32

32 صندلی خالی

825,000 ریال

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 15:30

اتوکار: ولوو وی آی پی(همراه باغذای گرم رایگان)
تي بي تي تعاوني15

14 صندلی خالی

995,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت