قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

پیک صبا تعاونی 17

کرمان -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,030,000 ریال

927,000 ریال
شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> تهران

شهرهای بین راهی

نائین, اردکان (یزد), یزد, رفسنجان, قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو وی آی پی(همراه باغذای گرم رایگان)
تي بي تي تعاوني15

19 صندلی خالی

1,030,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> کرج

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم ویژه

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا وی آی ّپی با غذای گرم رایگان

20 صندلی خالی

1,000,000 ریال

700,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم ویژه

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

21 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان

کرمان -> پایانه جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+1

15 صندلی خالی

800,000 ریال

640,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت