قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال کرمان

ماهان سفر ایرانیان کرمان

کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 13:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,530,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 14:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / یک وعده غذای گرم / سیستم تهویه مطبوع

17 صندلی خالی

1,280,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/10/27 ساعت 18:15

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / یک وعده غذای گرم / سیستم تهویه مطبوع

14 صندلی خالی

1,530,000 ریال

      تاریخ حرکت