قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

لوان نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس b9R
9بلیط یک عددرایگان

20 صندلی خالی

710,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو با پذیرایی ماهان و میوهVIP

12 صندلی خالی

710,000 ریال

همسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

41 صندلی خالی

410,000 ریال

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

410,000 ریال

رویال سفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان صفه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس b9R

19 صندلی خالی

710,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت