قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال کرمان

میهن نور کرمان

کرمان -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

5 صندلی خالی

850,000 ریال

ایران پیما کرمان

کرمان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: یک وعده غذای گرم

6 صندلی خالی

1,070,000 ریال

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / یک وعده غذای گرم

5 صندلی خالی

1,070,000 ریال

      تاریخ حرکت