قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

لوان نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:45

اتوکار: اتوبوس b9R
7بلیط یک عددرایگان

21 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

16 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
همسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
ارائه کارت شناسایی معتبروماسک ودستکش هنگام سوارشدن الزامی است همسفرمطمئن درسفر

44 صندلی خالی

490,000 ریال

441,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان کاوه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی مانیتوردار

20 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
رویال سفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> اصفهان صفه

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

21 صندلی خالی

850,000 ریال

765,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت