قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال کرمان

تعاونی 7 عدل کرمان

کرمان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

16 صندلی خالی

900,000 ریال

سیروسفر کرمان

کرمان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

12 صندلی خالی

900,000 ریال

تک سفر ایرانیان کرمان

کرمان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

16 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت