قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

سیروسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس بی9 تخت شو

0 صندلی خالی

590,000 ریال

ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس b9R

4 صندلی خالی

590,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو با پذیرایی ماهان و میوهVIP

0 صندلی خالی

590,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس b9R

21 صندلی خالی

590,000 ریال

سیروسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس بی9 تخت شو

2 صندلی خالی

590,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت