قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس کرمان به شیراز

شرکت ترابربیتا تعاونی15 کرمان

کرمان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: مارال جدید
تي بي تي تعاوني15

21 صندلی خالی

590,000 ریال

531,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس b9R
شرکت ايران پيما سفر خوشي را براي شما آرزو ميکند

9 صندلی خالی

590,000 ریال

531,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP

8 صندلی خالی

590,000 ریال

531,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس ولوو ويژه 42با پذيرايي البرز

5 صندلی خالی

310,000 ریال

279,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP

10 صندلی خالی

590,000 ریال

531,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شيراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس ولوو تخت شو با پذيرايي ماهان و ميوهVIP

13 صندلی خالی

590,000 ریال

531,000 ریال