قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس b9R

19 صندلی خالی

710,000 ریال

497,000 ریال
سیروسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس بی9 تخت شو همراه با پذیرایی

12 صندلی خالی

710,000 ریال

497,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

34 صندلی خالی

370,000 ریال

259,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس b9R

20 صندلی خالی

710,000 ریال

497,000 ریال
عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس b9R

15 صندلی خالی

710,000 ریال

497,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت