قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

سیروسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 08:45

اتوکار: اتوبوس بی9 تخت شو همراه با پذیرایی

24 صندلی خالی

710,000 ریال

639,000 ریال
میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

39 صندلی خالی

370,000 ریال

عدل کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس b9R

17 صندلی خالی

710,000 ریال

639,000 ریال
ایران پیما کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:15

اتوکار: اتوبوس b9R

21 صندلی خالی

710,000 ریال

639,000 ریال
سیروسفر کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس بی9 تخت شو همراه با پذیرایی

25 صندلی خالی

710,000 ریال

639,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت