قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کرمان

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس ولو42

26 صندلی خالی

120,000 ریال

میهن نور کرمان پایانه آدینه

ترمینال آدینه کرمان -> بافت

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس ولو42

36 صندلی خالی

120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت